nieuws
klik hier voor laatste nieuwsbrief
Ingeval van storing in het bestelsysteem belt u: 0594 - 50 4226 ter informatie. Wij werken dan aan het herstel. U kunt in dat geval ook rechtstreeks bestellen door overboeking op onze bankrekeningNL25 RABO 0310 4612 00 t.n.v. Stichting Abdijconcerten

Op grond van onze programmering voor de jaren 2016 en 2017 verkreeg de Stichting Abdijconcerten financiële steun van het Fonds Podiumkunsten! Voor de jaren 2018 en 2019 is een nieuwe aanvraag ingediend.