nieuws
klik hier voor laatste nieuwsbrief

Ingeval van storing in het bestelsysteem belt u: 0594 - 50 4226 ter informatie. Wij werken dan aan het herstel. U kunt in dat geval ook rechtstreeks bestellen door overboeking op onze bankrekeningNL25 RABO 0310 4612 00 t.n.v. Stichting Abdijconcerten

De Stichting Abdijconcerten komt in 2016 en 2017 opnieuw in aanmerking voor een financiële steun door het Fonds Podiumkunsten! Het fonds is onder de indruk van onze programmering. Voor 2018 en 2019 is een aanvraag in voorbereiding. 

Foto's van concerten in het seizoen 2016/2017 zijn gemaakt door Joop van der Meer.